SPŠ a VOŠ Kladno

Informace prostředcích ICT pro nově nastupující studenty

Obsah:

Síť SPSNET

Zahájením studia na SPŠ a VOŠ Kladno jste se stali zároveň uživateli sítě SPSNET. Jedná se o souhrn HW a SW prostředků, které jsou určeny především k výuce, výzkumu a samostudiu. Na první hodině výpočetní techniky se dozvíte své uživatelské jméno a počáteční heslo. Obojí Vás bude provázet po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ, dobře je tudíž uschovejte!

V rámci SPSNETu máte jako student přístup ke dvěma účtům na serveru Xeon. První slouží k přístupu do domény Windows NT („přihlášení na učebnách“) a druhý použijete při logování do Linuxových systému (a také na školní stránky, webmail, Moodle...). Uživatelské jméno je pro všechny účty stejné, hesla si můžete pro každý účet nastavit libovolná – pro první přihlášení použijte počáteční heslo. Na serverech SPSNET máte k dispozici diskový prostor s omezenou kapacitou (ve vyšších ročnících studia může být rozšířen) a je pouze na Vás, jak s ním budete hospodařit. Data uložená na serveru jsou automaticky kontrolována na virovou čistotu a namátkově i na legálnost. Při nalezení virů, nebo obsahu zcela zjevně nesouvisejícího s výukou (hry a podobně), bude celý Váš domovský adresář smazán.

Na učebnách je provozován systém cestovního profilu – Vaše uživatelská data (obsah Plochy a Dokumentů) jsou při přihlášení zkopírována na místní disk a při odhlášení přenesena zpět na síť. Ve vlastním zájmu si tedy na Plochu a do Dokumentů neukládejte velké objemy dat. (Kromě prodloužení doby přihlašování hrozí i nebezpečí, že při ukončení práce nebude možné profil vrátit na síť a lokálně uložená data budou ztracena.) Stejně tak je při odhlášení vymazán obsah dočasných adresářů, Tempu, atd. Svou práci si ukládejte rovnou na síťový disk H:\ . Na stanicích v učebnách nemáte možnost zápisu na pevné disky ani modifikace registrů. Připojování zařízení jako flashdisk vždy konzultujte s vyučujícím.

Ke službám SPSNET můžete přistupovat i vzdáleně. Nejčastěji využijete vzdálený přístup k svému domovskému adresáři pomocí programu WinSCP. Jméno serveru je xeon.spskladno.cz protokol SCP a číslo portu 222. S případnými dotazy se obraťte na svého vyučujícího výpočetní techniky nebo e-mailem na pracovníky SSVT.

Použití vlastního laptopu je možné pouze se souhlasem vyučujícího. Tisk z učeben je směrován na tiskárnu na chodbě v 1. patře („Ricoh“), dokument bude vytištěn až po přihlášení k tiskárně čipovou kartou. Kartu a její nabití kreditem si si včas zajistěte (informace kde a jak budou upřesněny). Stejnou kartu použijete i pro ovládání některých dveří v rámci areálu, je Vám na dobu studia k dispozici a při ztrátě budete muset za vystavení duplikátu uhradit manipulační poplatek. Ve vlastním zájmu se seznamte i s řády učeben výpočetní techniky a dalších laboratoří. Prvním přihlášením do sítě SPSNET prokazujete seznámení s těmito pravidly.

IS Bakaláři

Ve škole je provozován školní IS Bakaláři. Rodiče v něm mají přístupný přehled klasifikace svých dětí. Přístupové údaje obdrží rodiče žáků 1. ročníků na začátku školního roku, případně si mohou nechat heslo poslat na svou e-mailovou adresu. Vzdálený přístup k systému je na adrese bakalari.spskladno.cz. Informace pro rodiče nově nastupujících žáků jsou na samostatné stránce.

Školní pošta

Každý žák má v rámci SPSNET i schránku elektronické pošty. Je doporučeno si schránku pravidelně vybírat a zprávy číst. Případně si žák může na www stránkách školy nastavit přesměrování došlé pošty. Pozor - někteří poskytovatelé schránek (seznam.cz, google.com...) občas přeposlanou poštu zahodí jako spam.

Nastavení příjmu pošty:

Nastavení odesílání pošty:

WiFi sítě

Areál školy je pokryt centrálně řízeným WiFi systémem Auranet. Žáci a studenti se připojují na vysílač "SPSNET.free" a heslem "janapalcha18". Návštěvníci využívají pro krátkodobé připojení SSID "SPSNET.guest". Ostatní sítě (jako "SPSNET.staff" a další) jsou určeny pouze pro zaměstnance školy a správu sítě.

Učebny a laboratoře

V areálu školy se nachází celkem 9 hlavních počítačových laboratoří a řada dalších specializovaných učeben. Vstup do laboratoří je možný pouze s vyučujícím!
Za přidělené pracoviště odpovídáte, ve vlastním zájmu si jej při příchodu zkontrolujte a závady ihned nahlašte. Mimo laboratoří VT3 a VT5 je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do přidělené techniky, počítače rozebírat nebo softwarově měnit.

Přehled učeben:

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 1. 10. 2016, SSVT

Valid XHTML 1.0 Strict