SPŠ a VOŠ Kladno

Informace prostředcích ICT pro nově nastupující studenty

Obsah:

Vážení žáci a studenti, přečtěte si informace na této stránce ihned po zahájení studia na naší škole a vyzkoušejte si všechny nástroje a přístupy do systémů v klidu předem - než je budete potřebovat při výuce. Předejdete tak velmi stresovým situacím i závažným problémům (například nemožnost se zúčastnit výuky, odevzdat úkol a podobně).

Síť SPSNET

Zahájením studia na SPŠ a VOŠ Kladno jste se stali zároveň uživateli sítě SPSNET. Jedná se o souhrn HW a SW prostředků, které jsou určeny především k výuce, výzkumu a samostudiu. Na začátku studia Vám bude vytvořeno uživatelské jméno a vygenerováno náhodné heslo. Obojí bude zasláno SMS zprávou na telefon žáka, který byl uveden na přihlášce ke studiu. Počáteční heslo si co nejdříve v počítačové učebně změňte na jiné, bezpečné, které nezapomente. V případně nutnosti je možné provést reset hesla, ale je nutná Vaše osobní návštěva v kanceláři správy sítě. Z důvodu bezpečnosti je doporučeno heslo jednou za několik měsíců měnit a především nepoužívat stejné heslo i do jiných služeb (soukromý mail, eshopy a podobně).

Své přístupové údaje nikomu nesdělujte, přihlašujte se do školních systémů pouze z bezpečných a důvěryhodných počítačů. Každá činnost provedená ve školní síti (včetně například odesílání mailů) pod Vaším uživatelským jménem je automaticky považována za Vaší práci - včetně možné odpovědnosti za činnosti porušující školní řád, nebo zákony.

Služby počítačové sítě využijete při výuce většiny odborných předmětů, nemožnost se do sítě přihlásit z důvodu zapomenutí hesla tak často znamená i nemožnost zúčastnit se výuky vůbec a z toho plynoucí následky.

V rámci SPSNETu máte jako žák přístup ke službám na serveru Xeon. Tento server zajišťuje přihlašování v učebnách a máte na něm k dispozici diskový prostor s omezenou kapacitou (ve vyšších ročnících studia může být rozšířen) a je pouze na Vás, jak s ním budete hospodařit. Pokud z důvodu zaplnění disku nebudete schopni uložit svou práci, nebo v ní pokračovat, je to také neúčast na výuce zaviněná žákem. Data uložená na serveru jsou automaticky kontrolována na virovou čistotu a namátkově i na legálnost. Při nalezení virů, nebo obsahu zcela zjevně nesouvisejícího s výukou (hry a podobně), bude celý Váš domovský adresář smazán.

Při výuce odborných předmětů ve vyšších ročnících, získáte přístup i k jiným serverům, potřebným pro výuku daného předmětu (databázový server a podobně).

Na učebnách je provozován systém cestovního profilu – Vaše uživatelská data (obsah Plochy a Dokumentů) jsou při přihlášení zkopírována na místní disk a při odhlášení přenesena zpět na síť. Ve vlastním zájmu si tedy na Plochu a do Dokumentů neukládejte velké objemy dat. (Kromě prodloužení doby přihlašování hrozí i nebezpečí, že při ukončení práce nebude možné profil vrátit na síť a lokálně uložená data budou ztracena.) Stejně tak je při odhlášení vymazán obsah dočasných adresářů, Tempu, atd. Svou práci si ukládejte rovnou na síťový disk H:\ . Na stanicích v učebnách nemáte možnost zápisu na pevné disky ani modifikace registrů. Připojování zařízení jako flashdisk vždy konzultujte s vyučujícím.

Ke službám SPSNET můžete přistupovat i vzdáleně. Nejčastěji využijete vzdálený přístup k svému domovskému adresáři pomocí programu WinSCP. Jméno serveru je xeon.spskladno.cz protokol SCP a číslo portu 922. Většina studijních materiálů a odevzdávání prací a úkolů je přístupná v LMS Moodle prostřednictvím běžného "internetového prohlížeče". I v případě nepřítomnosti ve škole je tak možné studovat doma a odevzdávat práce. S případnými dotazy se obraťte na svého vyučujícího výpočetní techniky nebo e-mailem na pracovníky SSVT.

Použití vlastního laptopu je možné pouze se souhlasem vyučujícího. Tisk z učeben je směrován na tiskárnu na chodbě v 1. patře („Ricoh“), dokument bude vytištěn až po přihlášení k tiskárně čipovou ISIC kartou. Její nabití kreditem si si včas zajistěte v kanceláři asistentky ředitele školy. Stejnou kartu použijete i pro ovládání některých dveří v rámci areálu, detaily viz isic.spskladno.cz. Ve vlastním zájmu se seznamte i s řády učeben výpočetní techniky a dalších laboratoří. Prvním přihlášením do sítě SPSNET prokazujete seznámení s těmito pravidly.

IS Bakaláři

Ve škole je provozován školní IS Bakaláři. Rodiče v něm mají přístupný přehled klasifikace svých dětí. Přístupové údaje pro rodiče i žáky nastupujících ročníku jsou vygenerovány koncem srpna. Uživatelé si nechají přístupové údaje zaslat na svůj mail pomocí funkce "zapomenuté heslo" na přihlašovací obrazovce.

Žáci mají jiné přístupové údaje než rodiče a také vidí jiné informace. Je nutné vstupovat do systému pod správnou identitou. Žáci mají například přístup k zadáním a odevzdáváním domácích úkolů. Naopak rodiče mohou kontrolovat docházku a měnit kontaktní údaje žáků. Také zprávy o prospěchu jsou zasílány jen rodičům.

Vstup do systému je na adrese https://bakalari.spskladno.cz. Informace pro rodiče nově nastupujících žáků jsou na samostatné stránce. Systém Bakaláři -není určen- k omlouvání absence! Postup omlouvání absence určuje Školní řád.

Školní pošta

Každý žák má v rámci SPSNET zřízenu i schránku elektronické pošty (uživatelské_jméno@spskladno.cz). Do této schránky jsou automaticky zasílány systémové zprávy z výukových nástrojů (Moodle, MS Teams...). Je nutné si schránku pravidelně vybírat a zprávy číst - žák má povinnost ji sledovat a udržovat ji funkční (nezaplněnou). Zprávy odeslané do žákovy schránky jsou považovány za doručené a žák má povinnost se s nimi seznámit. Webové rozhraní poštovní schránky je na adrese mail.spskladno.cz, přihlašovací údaje (jméno a heslo) jsou stejné jako do počítačů v učebnách a Moodle.

Ke schránce je možné přistupovat i z poštovního klienta (Thunderbird, Outlook...) nebo z klienta v mobilním telefonu.
Nastavení příjmu pošty:

Odesílání je možné přes www rozhraní, protokol SMTP není pro žáky povolen.

WiFi sítě

Areál školy je pokryt centrálně řízeným WiFi systémem TP-Link EAP s několika desítkami přístupových bodů. Žáci a studenti se připojují na vysílač "SPSNET.free" a heslem "janapalacha18". Návštěvníci využívají pro krátkodobé připojení SSID "SPSNET.guest". Ostatní sítě (jako "SPSNET.staff" a další) jsou určeny pouze pro zaměstnance školy a správu sítě. V přípravě je přechod na systém Eduroam.

Software

Po dobu studia máte možnost využít studentské licence řady programů, které má škola k dispozici - pro domácí přípravu a procvičování.

Pro přístup do systému Microsoft 365 (Office, Teams...) je žákům automaticky zřízen účet, přihlašovací jméno pro služby Microsoft je (uživatelské_jméno@spskladno.cz), tedy stejné jako žákova mailová adresa. Úvodní heslo do služby M365 je stejné, jako počáteční heslo do skolní sítě. Je také nutné si nastavit alespoň jeden záložní kontakt (soukromý mail, nebo telefon) pro případ zapomenutí hesla. Následně může uživatel využívat všech školou licencovaných aplikací Office 365 a také si na své soukromé počítače nainstalovat aktuální verzi balíku Office.

Stejné přístupové údaje pak použijte i pro přihlášení do kolaboračního nástroje Microsoft Teams teams.microsoft.com který je k dispozici jako www aplikace nebo bezplatný klient pro většinu desktopových i mobilních platforem.

Další informace o studentských licencích Microsoft podají pracovníci správy sítě, u ostatních programů pak vyučující odborných předmětů (strojírenství, elektro a podobně).

Učebny a laboratoře

V areálu školy se nachází celkem 9 hlavních počítačových laboratoří a řada dalších specializovaných učeben. Vstup do laboratoří je možný pouze s vyučujícím!
Za přidělené pracoviště odpovídáte, ve vlastním zájmu si jej při příchodu zkontrolujte a závady ihned nahlašte. Mimo laboratoře VT1 je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do přidělené techniky, počítače rozebírat nebo softwarově měnit.

Přehled učeben:

  • VT1 - 3. patro, naproti schodům (kovovým)
  • VT2 - 3. patro, vedle VT1
  • VT3 - nové dílny, v první patře
  • VT4 - 3. patro, přístup po zadním schodišti
  • VT5 - 3. patro, přístup po zadním schodišti
  • VT6 - vila, po krátkém schodišti směrem na dvůr
  • VT7 - nové dílny, v prvním patře
  • VT8 - vila, přízemí
  • VT9 - staré dílny, přístup přes zámečnickou dílnu

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 4. 9. 2023, SSVT

Valid XHTML 1.0 Strict