SPŠ a VOŠ Kladno

Informace prostředcích ICT pro nově nastupující studenty

Obsah:

Síť SPSNET

Zahájením studia na SPŠ a VOŠ Kladno jste se stali zároveň uživateli sítě SPSNET. Jedná se o souhrn HW a SW prostředků, které jsou určeny především k výuce, výzkumu a samostudiu. Na první hodině výpočetní techniky se dozvíte své uživatelské jméno a počáteční heslo. Obojí Vás bude provázet po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ, dobře je tudíž uschovejte! Služby počítačové sítě využijete při výuce většiny odborných předmětů, nemožnost se do sítě přihlásit z důvodu zapomenutí hesla tak často znamená i nemožnost zúčastnit se výuky vůbec a z toho plynoucí následky.

V rámci SPSNETu máte jako žák přístup ke službám na serveru Xeon. Tento server zajišťuje přihlašování v učebnách a máte na něm k dispozici diskový prostor s omezenou kapacitou (ve vyšších ročnících studia může být rozšířen) a je pouze na Vás, jak s ním budete hospodařit. Pokud z důvodu zaplnění disku nebudete schopni uložit svou práci, nebo v ní pokračovat, je to také neúčast na výuce zaviněná žákem. Data uložená na serveru jsou automaticky kontrolována na virovou čistotu a namátkově i na legálnost. Při nalezení virů, nebo obsahu zcela zjevně nesouvisejícího s výukou (hry a podobně), bude celý Váš domovský adresář smazán.

Při výuce odborných předmětů ve vyšších ročnících, získáte přístup i k jiným serverům, potřebným pro výuku daného předmětu (databázový server a podobně).

Na učebnách je provozován systém cestovního profilu – Vaše uživatelská data (obsah Plochy a Dokumentů) jsou při přihlášení zkopírována na místní disk a při odhlášení přenesena zpět na síť. Ve vlastním zájmu si tedy na Plochu a do Dokumentů neukládejte velké objemy dat. (Kromě prodloužení doby přihlašování hrozí i nebezpečí, že při ukončení práce nebude možné profil vrátit na síť a lokálně uložená data budou ztracena.) Stejně tak je při odhlášení vymazán obsah dočasných adresářů, Tempu, atd. Svou práci si ukládejte rovnou na síťový disk H:\ . Na stanicích v učebnách nemáte možnost zápisu na pevné disky ani modifikace registrů. Připojování zařízení jako flashdisk vždy konzultujte s vyučujícím.

Ke službám SPSNET můžete přistupovat i vzdáleně. Nejčastěji využijete vzdálený přístup k svému domovskému adresáři pomocí programu WinSCP. Jméno serveru je xeon.spskladno.cz protokol SCP a číslo portu 222. Většina studijních materiálů a odevzdávání prací a úkolů je přístupná v LMS Moodle prostřednictvím běžného "internetového prohlížeče". I v případě nepřítomnosti ve škole je tak možné studovat doma a odevzdávat práce. S případnými dotazy se obraťte na svého vyučujícího výpočetní techniky nebo e-mailem na pracovníky SSVT.

Použití vlastního laptopu je možné pouze se souhlasem vyučujícího. Tisk z učeben je směrován na tiskárnu na chodbě v 1. patře („Ricoh“), dokument bude vytištěn až po přihlášení k tiskárně čipovou ISIC kartou. Její nabití kreditem si si včas zajistěte v kanceláři asistentky ředitele školy. Stejnou kartu použijete i pro ovládání některých dveří v rámci areálu, detaily viz isic.spskladno.cz. Ve vlastním zájmu se seznamte i s řády učeben výpočetní techniky a dalších laboratoří. Prvním přihlášením do sítě SPSNET prokazujete seznámení s těmito pravidly.

IS Bakaláři

Ve škole je provozován školní IS Bakaláři. Rodiče v něm mají přístupný přehled klasifikace svých dětí. Přístupové údaje pro rodiče i žáky nastupujících ročníku jsou vygenerovány koncem srpna. Uživatelé si nechají přístupové údaje zaslat na svůj mail pomocí funkce "zapomenuté heslo" na přihlašovací obrazovce. Vstup do systému je na adrese https://bakalari.spskladno.cz. Informace pro rodiče nově nastupujících žáků jsou na samostatné stránce. Systém Bakaláři -není určen- k omlouvání absence! Postup omlouvání absence určuje Školní řád.

Školní pošta

Každý žák má v rámci SPSNET i schránku elektronické pošty. Je doporučeno si schránku pravidelně vybírat a zprávy číst. Případně si žák může na www stránkách školy nastavit přesměrování došlé pošty. Pozor - někteří poskytovatelé schránek (seznam.cz, google.com...) občas přeposlanou poštu zahodí jako spam.

Nastavení příjmu pošty:

(Při použití klienta Mozilla Thunderbird stačí zadat uživatelské jméno a heslo; potřebná nastavení jsou již uložena v databází Thunderbirdu).

 • Typ serveru: IMAP
 • Server: imap.spskladno.cz - port 993
 • Zabezpečení: SSL/TLS, heslo - zabezpečený přenos

Nastavení odesílání pošty:

 • Typ serveru: SMTP
 • Server: smtp.spskladno.cz - port 587 (možno i 25, ale většina rozumných poskytovatelů připojení ho blokuje)
 • Zabezpečení: STARTTLS, heslo - zabezpečený přenos

WiFi sítě

Areál školy je pokryt centrálně řízeným WiFi systémem TP-Link EAP se 44 přístupovými body. Žáci a studenti se připojují na vysílač "SPSNET.free" a heslem "janapalacha18". Návštěvníci využívají pro krátkodobé připojení SSID "SPSNET.guest". Ostatní sítě (jako "SPSNET.staff" a další) jsou určeny pouze pro zaměstnance školy a správu sítě. V přípravě je přechod na systém Eduroam.

Software

Po dobu studia máte možnost využít studentské licence řady programů, které má škola k dispozici - pro domácí přípravu a procvičování. Informace o studentských licencích Office365 podají pracovníci správy sítě, u ostatních programů pak vyučující odborných předmětů (strojírenství, elektro a podobně).

Učebny a laboratoře

V areálu školy se nachází celkem 9 hlavních počítačových laboratoří a řada dalších specializovaných učeben. Vstup do laboratoří je možný pouze s vyučujícím!
Za přidělené pracoviště odpovídáte, ve vlastním zájmu si jej při příchodu zkontrolujte a závady ihned nahlašte. Mimo laboratoře VT1 je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do přidělené techniky, počítače rozebírat nebo softwarově měnit.

Přehled učeben:

 • VT1 - 3. patro, naproti schodům (kovovým)
 • VT2 - 3. patro, vedle VT1
 • VT3 - nové dílny, v první patře (v přestavbě)
 • VT4 - 3. patro, přístup po zadním schodišti
 • VT5 - 3. patro, přístup po zadním schodišti
 • VT6 - vila, po krátkém schodišti směrem na dvůr
 • VT7 - nové dílny, v prvním patře
 • VT8 - vila, přízemí
 • VT9 - staré dílny, přístup přes zámečnickou dílnu

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 31. 8. 2018, SSVT

Valid XHTML 1.0 Strict