SPŠ a VOŠ Kladno

První přihlášení do IS Bakaláři

Před prvním přihlášením do IS Bakaláři (https://bakalari.spskladno.cz) je nutné získat přístupové jméno a heslo. Jména účtů pro rodiče a zákonné zástupce žáka začínají "r_". Účty žáků začínají "z_". Na přihlašovací stránce Bakalářů vyberte volbu "zapomenuté heslo (?)" a následně vyplňte svoji e-mailovou adresu. Další pokyny Vám systém zašle na tuto adresu a budete si moci nastavit heslo.

Předpokladem samozřejmě je, že rodiče a žáci nahlásili třídnímu učiteli adresu své e-mailové schránky. Případné změny nebo doplnění je nutné řešit cestou třídního učitele, který zajistí aktualizaci. Stejně je nutné nahlásit i případné změny. Poskytnutí kontaktní e-mailové adresy je z hlediska GDPR zcela dobrovolné, bez jejího poskytnutí není technicky možné přístup do IS realizovat.

Důležité upozornění - připomínáme i následující ustanovení školského zákona (§21, odst. 3):

    Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům
    a studentům plní vyživovací povinnost.
    

Škola tedy musí umožnit přístup do systému Bakaláři i rodičům zletilých (dospělých) žáků, pokud žák neprokáže, že si zajišťuje obživu zcela sám.

Účty nových žáků budou vytvořeny na přelomu srpna/září - většinou 30. srpna každého roku. U žáků, nastupujících ke studiu v průběhu školního roku, je účet vytvořen většinou do 48 hodin od zahájení studia.

Poslední aktualizace: 6. 1. 2019, SSVT

Valid XHTML 1.0 Strict