SPŠ a VOŠ Kladno

První přihlášení do IS Bakaláři

Přihlašovací údaje do IS Bakaláři (https://bakalari.spskladno.cz) jsou zcela nezávislé na běžných přihlašovacích údajích do ostatních školních systémů. Jejich získání je plně automatické a samoobslužné. Uživatel (žák, nebo rodič) nemusí vůbec kontaktovat pracovníky školy, jméno a heslo zjistí (a nastaví) kdykoliv zcela sám.

Jména účtů pro rodiče a zákonné zástupce žáka začínají "r_". Účty žáků začínají "z_". Na přihlašovací stránce Bakalářů vyberte volbu "zapomenuté heslo (?)" a následně vyplňte svoji e-mailovou adresu. Další pokyny Vám systém zašle na tuto adresu a budete si moci nastavit heslo.

V systému jsou automaticky zadány mailové adresy žáků a rodičů tak, jak byly napsány na přihlášce ke studiu, případně jak nám je předala základní škola.

Pokud Vám systém hlásí, že mail nebyl nalezen v databázi školy, zkontrolujte, že zadáváte adresu, která byla na přihlášce. Pokud nebyla na přihlášce uvedena žádná adresa, nebo neexistující, je nutné ji v systému změnit.

Kontaktní mailovou adresu žáka mohou změnit přimo rodiče po přihlášení do IS Bakaláři (odkaz "Osobní údaje"). Adresu rodičů pak změní třídní učitel na základě autorizované žádosti (tedy žádosti, u které je možné bezpečně ověřit identitu žadatele).

Pozor! Protože jsou v IS Bakaláři zpracovávány osobní údaje žáků, je škola povinna přijmout přiměřená opatření k jejich ochraně a neumožnit přístup k nim cizím osobám. Není proto v žádném případě možné přístupové údaje přímo předávat obyčejným e-mailem, nebo sdělovat telefonicky - zvlášť v situaci, kdy nelze spolehlivě ověřit skutečnou identitu protistrany. Přístupová hesla rodičů i žáků ani učitelé a pracovníci školy neznají a nemohou je zjistit.

Poskytnutí kontaktní (soukromé) e-mailové adresy rodiče a žáka je z hlediska GDPR zcela dobrovolné, bez jejího poskytnutí není technicky možné přístup do IS realizovat.

Důležité upozornění - připomínáme i následující ustanovení školského zákona (§21, odst. 3):

    Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům
    a studentům plní vyživovací povinnost.
    

Škola tedy musí umožnit přístup do systému Bakaláři i rodičům zletilých (dospělých) žáků, pokud žák neprokáže, že si zajišťuje obživu zcela sám.

Účty nových žáků budou vytvořeny na přelomu srpna/září - většinou 30. srpna každého roku. U žáků, nastupujících ke studiu v průběhu školního roku, je účet vytvořen většinou do 48 hodin od zahájení studia.

Poslední aktualizace: 28. 8. 2020, SSVT

Valid XHTML 1.0 Strict